Westcapeland Logo

Algemene voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Westcapeland goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze goederen en/of diensten niet (nader) in deze Voorwaarden zijn omschreven.

1.2 Afspraken met extern ingehuurde locaties, personeel, cateraars of organisaties binden Westcapeland niet, tenzij schriftelijk door de directie bevestigd.

1.3 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Westcapeland, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.4 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.5 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Westcapeland met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Westcapeland een opdracht voor dienstverlening wenst te verstrekken of verstrekt dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.6 Het spel kan gespeeld worden door 3 tot 6 personen.

1.7 De kamer kan gespeeld worden door personen vanaf 16 jaar.

1.8 Het spel is afgelopen als alle benodigde puzzels zijn opgelost of als de tijd van 60 minuten is verstreken.

1.9 Het spelen van het spel geschiedt op eigen risico.

1.10 Bij te laat komen gaat dit van de 60 minuten speeltijd af.

1.11 Wij behouden het recht om mensen te weigeren het spel te spelen als er vermoedens zijn dat men onder invloed is van drank en/of drugs. Er wordt dan geen restitutie verleend.

1.12 Westcapeland accepteert geen intimiderend of beledigend gedrag naar haar medewerkers. Een ieder die zich schuldig maakt aan het verstoren van de openbare orde, baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Westcapeland wordt onmiddellijk uit het pand verwijderd. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. In geval van verwijdering zal geen restitutie plaatsvinden. Eventuele schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijk persoon/groep.

1.13 Het meenemen van mobiele telefoons, camera’s of smartwatch in de escape room is niet toegestaan.

1.14 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.15 Het is niet toegestaan om informatie met betrekking tot de inhoud van de spellen te bespreken met derden.

1.16 Westcapeland verzamelt en bewaart uw persoonlijke gegevens en mag deze aan derden doorgeven conform de privacy policy. Westcapeland is toegewijd om ervoor te zorgen dat de privacy van uw persoonlijke gegevens wordt beschermd.

Artikel 2. Reserveren en betalen

2.1 Reserveren is verplicht.

2.2 Een reservering kan online gemaakt worden en dient direct betaald te worden.

2.3 Is een tijdstip op een bepaalde dag niet beschikbaar dan is deze volgeboekt.

2.4 De reservering wordt bevestigd per e-mail, als deze niet is ontvangen neem dan telefonisch of per email contact op.

2.5 Wijzigen van een reservering kan tot 24 uur voor het tijdstip van de gemaakte reservering.

2.6 Door een reservering te plaatsen garandeert u dat de verstrekte informatie die benodigd is om een reservering te maken waar en accuraat is.

2.7 Voor de escape room hanteren wij een vaste prijs ongeacht het aantal deelnemers.

2.8 Cadeaubonnen voor Westcapeland zijn te koop op locatie.

2.9 De cadeaubonnen kunnen uitsluitend via pin of betaalverzoek betaald worden.

Artikel 3. Annuleren

3.1 Kosteloos annuleren kan tot 48 uur voor het tijdstip van de reservering.

3.2 Annuleren kan via email.

3.3 Voor annuleringen binnen 48 uur of als u niet komt opdagen worden de volledige kosten in rekening gebracht.

3.4 Westcapeland behoudt zich het recht zelf een reservering te annuleren zonder opgaaf van reden. Indien van toepassing zal het volledige bedrag binnen 30 dagen worden teruggestort.

Artikel 4. Aansprakelijkheid, schade & veiligheid

4.1 Er is een locker met slot aanwezig om persoonlijke eigendommen in op te bergen.

4.2 Westcapeland is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

4.3 Eventueel opgelopen lichamelijk letsel tijdens een bezoek aan Westcapeland kan niet worden verhaald. Het betreden van het pand en het spelen van het spel geschiedt op eigen risico.

4.4 Bij diefstal, het opzettelijk veroorzaken van schade of bij moedwillige vernieling doen wij direct aangifte bij de politie. Schade zal te allen tijde worden verhaald op de verantwoordelijke persoon/groep.

4.5 In de kamer is een noodknop aanwezig waarmee ten alle tijde de deur geopend kan worden.

4.6 Uit veiligheidsoverwegingen wordt ieder spel en de algemene ruimte in de gaten gehouden door middel van camera’s en microfoons.

4.7 De camerabeelden worden niet opgeslagen

Artikel 5. Website

5.1 De website www.westcapeland.nl is eigendom van en wordt beheerd door Westcapeland. Het bedrijf behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, inclusief de inhoud van de website, te wijzigen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken zonder voorafgaande kennisgeving.

5.2 Westcapeland doet haar best om u de meest actuele en correcte informatie te verstrekken op de website.

5.3 De website is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag niet wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, afgeleide werken maken van of verkoop van informatie verkregen van deze website zonder de schriftelijke toestemming van Westcapeland.

5.4 Alle namen, logo’s, ontwerpen en slogans die op de website worden gebruikt, in welke vorm van marketing dan ook, zijn copyright van Westcapeland en zijn eigenaren. Gebruik of reproductie van welke soort dan ook is niet toegestaan.

5.5 Westcapeland neemt alle passende maatregelen om de beveiliging van eventuele betaal- en debet / creditcardgegevens te beschermen. Westcapeland is niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als gevolg van het verlies van de vertrouwelijkheid van enige zulke informatie.

naar homepagina